Our way of working

  1. Nöjda kunder säkerställer vi genom specifikationsenligt utförande kombinerat  med kvalificerad teknisk rådgivning och trevligt bemötande.
  2. Rätt kvalitet tillverkat av oss själva är vårt starkaste konkurrensmedel och stärker förtroendet för oss hos våra kunder.
  3. I rätt tid är av hög vikt för kunden och det leder till korta genomloppstider och god lönsamhet för oss som leverantör.
  4. Tillrätt pris innebär låg totalkostnad för kunden och hög effektivitet för oss som leverantör. 
  5. Att värna om miljön skall vara vägledande i hela verksamheten och när beslut fattas.
  6. Bra arbetsmiljö uppnår vi genom öppenhet och tydlighet samt genom att engagera våra medarbetare i utvecklingen av arbetsmiljön.