Boka ett möte

Tillbaka till nyheter

Matenco har tecknat avtal för byggnation
av ny produktionsanläggning i Jordbro

17.11.2020

Som en del i Matencos tillväxtsatsning har koncernen tecknat ett avtal för en ny fastighet i Jordbro dit hela Matenco och Wiklunds Verktygs produktion samt logistik är planerad att flyttas. Projektet för byggnationen av fastigheten är i full gång och flytten är planerad att ske under Q3 nästa år. Beslutet att flytta produktionen grundar sig i ett behov att utöka produktionskapaciteten samt förbättra logistikflödet för bolagen, men vi vill också erbjuda våra anställda en ny fräsch och attraktiv arbetsplats. Förhoppningen med flytten till den nybyggda lokalen är att vi kommer kunna möta den ökade efterfrågan bättre och också möjliggöra tillväxt för koncernens alla bolag.

Ett attraktivt läge

Den nya fastigheten är belägen i Jordbro, ca 10 min promenad från Jordbro Station, vilket innebär goda kommunikationsmöjligheter för alla anställda. Den helt nya produktions- anläggningen har en total yta på ca 2800 kvm, varav 650 kvm kontorsyta där nya fräscha omklädningsrum, lunchutrymmen, mötesrum och kontorsplatser finns.

Med den nya produktionsanläggningen är vår förhoppning att kunna göra arbetsplatsen ännu mer attraktiv – inte enbart för befintliga anställda utan även för att kunna attrahera nya talanger. Genom att bygga en ny produktionsanläggning från grunden kommer vi också kunna effektivisera produktion samt logistik och skapa en bättre arbetsmiljö. Inflytt bedöms ske under september 2022.